Ondernemen op basis van samen durven doen.

Ontmoet ons goed georganiseerde bedrijfsleven in gemeente Meppel

Door samenwerken verder komen

Richard Korteland | Burgemeester van Meppel

Meppel heeft een sterk en goed georganiseerd bedrijfsleven. Door samen te werken komen we ook samen verder. De ondernemers zijn daarbij ook niet bang om ook buiten hun eigen directe belang tijd en geld te investeren in de gemeenschap. Door als collectief bij te dragen aan bijvoorbeeld de Regiocampus, de vernieuwde Meppeldagen en professioneel parkmanagement, wordt ons totale vestigingsklimaat versterkt.

Daarvan profiteren we allemaal.
Ons hart klopt; samen, durven & doen
Samen, met durf en door gewoon te doen, dat kenmerkt Ondernemend Meppel, Nijeveen en Rogat. Met een goed ondernemersklimaat en een fijne ondernemerscultuur kun je hier met vertrouwen ondernemen.

Je onderneemt hier nooit alleen.

Er is een grote verscheidenheid aan bedrijven die in veel sectoren zijn vertegenwoordigd. Deze brede mix zorgt voor een stevige basis. Juist in moeilijke tijden heeft dat zich bewezen. Samen ervoor gaan, kansen pakken, elkaar respecteren en elkaar weten te vinden.

Dat is de kracht van ondernemen in de gemeente Meppel.

De belofte van ondernemen in Meppel

 • Een perfecte bereikbaarheid zowel over de weg als over het water en per spoor. Personeel en klanten weten je dus snel te bereiken en andersom heb jij je product snel bij jouw afzetmarkt. En dat op maar anderhalf uur van Amsterdam!
 • Integrale samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Dit zorgt voor innovatie, voldoende uitbreidingsmogelijkheden en nieuw gretig personeel wanneer jij als ondernemer klaar bent om te groeien.
 • Een prachtig woon- en vestigingsklimaat waar het bruist en nieuwe samenwerkingen ontstaan in de historische binnenstad en waar nieuwe ideeën vorm krijgen in de rust van de omliggende natuur.
Ondernemen in Meppel

10 redenen om te ondernemen in Meppel

 1. Knooppunt van weg, water en spoor
 2. Perfecte ligging voor ieder bedrijf
 3. Verbinding met binnen- en buitenland
 4. Voor elke sector een geschikte plek
 5. Voldoende ruimte
 6. Hoog arbeidsethos en arbeidsmoraal
 7. Gunstige prijzen
 8. Een echt ondernemend ondernemersklimaat
 9. Elkaar kennen en respecteren
 10. Ultieme combi van leven, wonen en werken

Grootste binnenhaven van noordoost- Nederland

De haven van Meppel is de meest landinwaartsgelegen zeehaven van Nederland en functioneert als belangrijke schakel in het goederenvervoer. Meppel ligt strategisch tussen de grote havens van Amsterdam en Rotterdam en het Nederlandse en Duitse achterland.

Per jaar wordt er meer dan twee miljoen ton bulk verwerkt. Via de containerterminal wordt jaarlijks meer dan 80.000 TEU aan containers geëxporteerd naar klanten over de hele wereld.

Meppel een centraal station

Station Meppel heeft een rechtstreekse verbinding met de internationale luchthaven Amsterdam Airport Schiphol en verschillende intercity’s stoppen hier om daarna verder te gaan naar Den Haag, Rotterdam, Groningen of Leeuwarden. Qua verbindingen en frequenties van treinen heeft Meppel na Groningen en Leeuwarden het belangrijkste station van de drie noordelijke provincies. Binnen de regio Zwolle heeft Meppel het op één belangrijkste station na Zwolle. De Amsterdamse Zuidas is per spoor in slechts een uur en kwartier te bereiken.
Unieke ligging Meppel

Unieke ligging knooppunt

Meppel is het knooppunt naar het westen en tegelijkertijd de poort naar het noorden. Zowel over het spoor als op de weg en via het water.

Het kloppende hart van Zuidwest-Drenthe is centraal gelegen en vormt het logistieke knooppunt van Noord-Nederland. Hier komen vaarwegen, het spoor en de A32 en A28 samen. De belangrijke Europese industriegebieden zijn gemakkelijk via de weg te bereiken en het achterland ligt open dankzij het uitgebreide logistieke netwerk.

Meppel brengt letterlijk en figuurlijk alles dichtbij.
Unieke ligging Meppel

Kruispunt Meppel

Een aantal belangrijke Nederlandse snelwegen kruist elkaar bij Meppel. Hiermee is de stad een goede ontsluiting voor het wegtransport in de richting Scandinavië, Duitsland en Zuid-Europa. De poort naar de rest van Europa.

Middelpunt van het geluk van alledag

De gemeente Meppel telt 35.000 inwoners die hier met plezier wonen en vaak ook werken. De uitgebreide detailhandel, dienstverlening en industrie zijn samen goed voor 20.000 arbeidsplaatsen. De stad heeft een sterke aantrekkingskracht op bezoekers die graag komen voor de gezellige pleinen, de karakteristieke binnenstad en de vele evenementen die worden georganiseerd.

In het decor van groen en water

Op een steenworp afstand ligt één van de mooiste water- en natuurgebieden van Europa; Nationaal Park Weerribben-Wieden. In het hart hiervan ligt Giethoorn als toeristische hotspot. Andere publiekstrekkers zijn de hunebedden, het Holtingerveld en het Reestdal. De regio Meppel heeft een grote omzet in de toeristische sector. Meppel is de startlocatie voor toeristen uit het westen en zuiden om Drenthe en de Weerribben-Wieden te ontdekken.

Kruispunt met zeer gunstige bereikbaarheid (direct aan de snelweg, vlakbij Meppel)

Emile Gebben | Gebben Motoren | Meer weten over het ondernemen in Rogat? | 0522- 443820

Samenbouwen met een sterk team van Durvers en Doeners

Jan Harm Kroes | Kroes Nijeveen | Meer weten over het ondernemen op Nijeveen-Spijkerserve? | 0522-492680

Duurzame inzetbaarheid van mensen is een thema wat een gedeelde uitdaging is

Erik de Gilde | Scania | Meer weten over het ondernemen op Overs B | 06-51339156
Gemeente met groei ambitie
In Meppel wordt hard gewerkt. De gemeente trekt samen op met ondernemers, onderwijs en andere overheden om de lokale economische dynamiek te versterken.

CENTRAAL STAAN DE VOLGENDE ASPECTEN:
 1. RUIMTE BIEDEN OM TE ONDERNEMEN
  Het lokaal gewortelde midden- en kleinbedrijf is dé motor van de Meppeler economie. Daarom willen we hen waar mogelijk faciliteren in hun groei. Dit doen we bijvoorbeeld door het kavelaanbod op onze bedrijventerreinen uit te breiden en ondernemers te begeleiden bij vergunningaanvragen en het toegankelijk maken van de diverse ondersteuningsregelingen van provincie, regio en rijk. Uit recent onderzoek blijkt dat de Meppeler bedrijventerreinen goed scoren op ‘toekomstbestendigheid’.
 2. STIMULEREN VAN ECONOMISCHE INNOVATIE EN ONTWIKKELING
  Onze veranderende wereld vraagt om andere kennis en vaardigheden van werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld rond digitalisering, energietransitie en een circulaire economie. Door innovatie en ontwikkeling te stimuleren behoudt het Meppeler bedrijfsleven haar sterke positie en blijft werkgelegenheid behouden. Samen met onze partners in het havenbedrijf Port of Zwolle zetten we in op de transitie van de Meppeler haven naar een circulair grondstoffenknooppunt voor de regio. Hier komen de sterke logistieke positie van Meppel en innovatieve inbreng van NICE samen in nieuwe, toekomstgerichte economische activiteit. Via onze partner Kennispoort kunnen bedrijven een beroep doen op de kennisinstellingen uit de Regio Zwolle.
 3. SAMENWERKING IN DE REGIO AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ARBEIDSMARKT
  De veranderende arbeidsmarkt maakt het steeds lastiger om de juiste kandidaat voor de baan te vinden. Aan de andere kant dreigen mensen buiten de boot te vallen omdat ze bepaalde vaardigheden missen. Als deelnemer aan Upgrade Jezelf Regio Zwolle zetten we in op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Door opleiding en begeleiding werken we aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Leren, werk en innoveren

De Regiocampus is dé plek voor leren, werk en innoveren.
Als voorzitter van de Regiocampus, maar ook als directeur van het Drenthe College, zie ik de meerwaarde van samenwerking voorbij de eigen organisatie. Binnen de Regiocampus hebben verschillende MBO en HBO instellingen zich verbonden aan verschillende gemeentes, instellingen en bedrijven om innovatieve samenwerkingen te realiseren. Samenwerkingen die zorgen voor onderwijs dichtbij de arbeidsmarkt, het verbreden van het perspectief van zowel studenten, docenten als bedrijven.

Silvester Koehoorn | Drenthe College | Regiocampus | 06-11030289
Verbinding met onderwijs
Ondernemers en bedrijven in de gemeente Meppel investeren in jongeren. In de toekomst! Samen met jong talent wordt gewerkt aan creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Door studenten de kans te geven om te werken aan ideeën en opdrachten uit het bedrijfsleven wordt de binding vergroot en de regio versterkt en werken bedrijven samen met hun (toekomstige) medewerkers.

HET ONDERNEMERSPUNT VAN DE REGIOCAMPUS IS DÉ PLEK WAAR DIT SAMENKOMT.
Verschillende onderwijsinstellingen uit Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel laten studenten samenwerken vanuit het Ondernemerspunt in Meppel.

Hogeschool Windesheim, Hogeschool Viaa en MBO Deltion College uit Zwolle werken samen met MBO Drenthe College en Voortgezet onderwijs Stad & Esch uit Meppel. Ook is een aantal universiteiten betrokken.

Of het nu gaat om een innovatief vraagstuk, (markt) onderzoeken, het verzorgen van communicatie of productontwikkeling, voor iedere vraag uit elke sector kun je terecht bij het Ondernemerspunt via ondernemerspunt@regiocampus.nl.

Interessante links:
NICE – NICE Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie - www.wearenice.org NHLStenden – met ITEps als internationale lerarenopleiding met een uniek kenniscluster dat bijdraagt aan een internationaal concurrerend woon- en leefklimaat in de regio. www.itepscourse-meppel.com
Hier kun je ondernemen
Meppel kent een brede mix van bedrijven. Veel sectoren zijn vertegenwoordigd in de gemeente. Voor iedere ondernemer is er een geschikte plaats om zaken te doen.

HIER KAN JE ONDERNEMEN IN DE GEMEENTE MEPPEL
 1. Binnenstad Meppel, winkelcentrum Koedijkslanden en Oosterboer, dorpskern Nijeveen – Retail en horeca
 2. Blankenstein Bedrijvenpark – zakelijke dienstverlening, lichte, gemengde bedrijvigheid en perifere detailhandel
 3. Nijeveen-Spijkerserve – Wonen en werken
 4. Noord I & II – Ruim opgezet bedrijventerrein uitstekend bereikbaar vanaf A32
 5. Oevers A – Traditioneel en gemengd bedrijventerrein met deels havenfaciliteiten
 6. Oevers B – Gunstig gelegen industrieterrein aan het Meppelerdiep met havenfaciliteiten
 7. Oevers C – Centraal gelegen industrieterrein aan het water
 8. Oevers D – Maximale kwaliteit voor watergebonden en logistieke bedrijven
 9. Oevers E – Wonen en werken
 10. Haven – Beroepsvaart
 11. Transformatiegebied Noordpoort –Gebied om te wonen, te werken en te recreëren
 12. Bremenbergweg – Kleinschalige werklocatie in een parkachtige omgeving
 13. Rogat – Bedrijventerrein direct gelegen aan de A28
MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST
Meppel gaat nog meer ruimte bieden om te ondernemen. Hiervoor worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld. Zo is Noord III/IV in voorbereiding. Dit bedrijventerrein richt zich op de uitbreiding van Noord I en II. Binnen afzienbare tijd worden hier de eerste kavels uitgegeven die uitstekend bereikbaar zijn en direct liggen aan de A32.

Een andere (potentiële) toekomstige uitbreidingslocatie is Oevers S. Dit is het gebied direct grenzend aan het Meppelerdiep en Oevers B. In samenwerking met de gemeente Staphorst en Port of Zwolle wordt deze uitbreiding van de haven(s) ontwikkeld.

Verlaging CO2 footprint levert iedereen winst op

Dick Bakker | Revamo | Meer weten over het ondernemen op Oevers C? | 0522- 251941

Op het natte industrieterrein zijn wij dichtbij de zeehaven en de snelwegen

Remko Germeraad | Alumax Boats | Meer weten over het ondernemen op Oevers D? | 0522-242212

Vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid

Alinde Hekman-ter Wee | LEEF mode en accessoires | Meer weten over het ondernemen in de binnenstad? | 06-28140966

Kom ook duurzaam ondernemen en wonen op Oevers E!

Peter Gelling | INREDA project + interieur | Meer weten over het ondernemen op Oevers E? | 0522-242190

Duurzaamheid is in onze gehele bedrijfsvoering verweven

Marc Jan van der Linde | Toyota Van der Linde Meppel | Meer weten over het ondernemen op Blankenstein? | 06-53587757

1+1=3 Samen weten we meer!

Anne van der Hulst | A. van der Hulst B.V. | Meer weten over het ondernemen op Noord II? | 06-48610855

Winkelen tussen de evenementen door

In het hart van Meppel

Gastvrijheid zit in onze genen. Bij onze handelsgeest hoort dat wij mensen die hier willen komen ondernemen of werken van harte welkom heten. Wie daar zelf ook voor open staat wordt dan ook snel opgenomen in de verschillende netwerken. Meppel heeft van oudsher een grote aantrekkingskracht op de regio. Dat heeft het ook te danken aan de vele evenementen die georganiseerd worden, zoals de Donderdag Meppeldagen, het Grachtenfestival, koopzondagen, en het Internationaal Poppenfestival. Samen met alle ondernemers van de MHV en vrijwilligers in de stad weten we dit mogelijk te maken.

Arnold Schuurman | Pour Vous Meppel | centrummanager MHV |06-12961118
Samen, durven & doen
Voor velen is Meppel het vertrekpunt om vooral te gaan ondernemen en te verkennen. Dat zegt iets over het goede vestigingsklimaat om samen met veel vertrouwen de wereld in te kunnen trekken en het zegt iets over de innerlijke drive van de Meppelers zelf. Samen ervoor gaan, kansen pakken, elkaar respecteren en elkaar weten te vinden.

Dat is de kracht van ondernemen in de gemeente Meppel.


Iedere samenwerking biedt waardevolle kansen. Veel ondernemers hebben zich verenigd en profiteren van een uniek netwerk. Voel je vrij en welkom!

ONDERNEMERSGALA MEPPEL
Het bedrijfsleven in de Gemeente Meppel staat in volle bloei. Dit geluk wordt elk jaar gedeeld tijdens het Ondernemersgala Meppel. Tijdens deze speciale avond wordt de Ondernemer van het Jaar gekozen en is er de verkiezing van de Jonge Ondernemer van het Jaar.

Lef tonen met nieuwe concepten

Durf en Doen

BC Meppel is één van de grootste onafhankelijke netwerkorganisaties in de regio Zuidwest Drenthe. De club telt een groot aantal leden, bestaande uit MKB, ZZP, zorg, overheid en cultuur. Ondernemen vraagt lef en risico’s nemen en soms ook gewoon doen.

Bart Lever | Notaris Meppel - Het Notarieel - Lever | BC Meppel | 0522-252721

In prettige sfeer met elkaar netwerken

Van leren tot inspireren

Meppel staat voor ondernemen, van ZZP-ers tot grote ondernemingen. Naast mijn werk voor mijn 2 IT bedrijven draag ik graag mijn steentje bij aan een goed ondernemersklimaat in Meppel. Dat doe ik bij ZP Meppel samen met andere zelfstandige professionals en kleine ondernemers. ZP Meppel organiseert regelmatig activiteiten waarbij deelnemers elkaar kunnen inspireren, stimuleren en kennis en ervaring uitwisselen. Doordat de leden elkaar versterken vergroten ze ook elkaars zichtbaarheid en daarmee de kans op succes. We zoeken ook samenwerking met andere ondernemersverenigingen en netwerken om zo samen de lokale economie te stimuleren.

Olaf Agterbosch | B4unoIT | Dé IT Coöperatie | ZP Meppel | 06-13132955

Krachtenbundeling voor succes!

Belangenbehartiging en kwaliteitsverbetering door samenwerken

ICC-Parkmanagement Meppel is het overkoepelend aanspreekpunt voor de Meppeler industrie en ondernemingen. ICC-PMM staat voor belangenbehartiging, parkmanagement en duurzame samenwerking op de bedrijventerreinen voor en samen met ondernemend Meppel. De organisatie treedt op als gesprekspartner voor diverse overheden als het gaat om infrastructuur en ledenbelangen. Er zijn schaalvoordelen door collectieve inkoop, beveiliging en er is aandacht voor actuele HR- of duurzaamheidsthema’s. Door bundeling van krachten kunnen er faciliteiten gerealiseerd worden die als individuele ondernemer lastig te realiseren zijn.

Bertjan Boom | Boom | ICC-Parkmanagement Meppel | 06-45068403

Snel schakelen binnen het collectief

De kracht van verscheidenheid

Ondernemend Nijeveen telt bijna 100 ondernemers die werkzaam zijn in verschillende branches en sectoren. Juist met deze grote verscheidenheid krijgen we veel voor elkaar. De kracht van onze vereniging is dat we samen ergens de schouders onder zetten, elkaar helpen, inspireren en kennis delen. Samen, durven en doen! Om iets terug te geven aan de lokale gemeenschap organiseert de vereniging, dankzij belangeloze inzet van de ondernemers, verschillende evenementen en activiteiten. Mooie voorbeelden hiervan zijn Dobberpop en UIT bij de Plas.

Herwin Lokken | Artiesten- & Organisatiebureau MEProductions | Ondernemend Nijeveen | 06-51158150

Het zakelijk maatschappelijk platform

Ontwikkelen van de arbeidsmarkt in de regio

Ik ben eigenaar van AT7T9 werving & selectie (management, sales en marketing functies) en tevens initiatiefnemer van MeppelUnited. MeppelUnited is een platform waar door kennisoverdracht en kennisuitwisseling verbindingen gelegd kunnen worden op onderwerpen die gerelateerd zijn aan werk, arbeidsmarkt, economie, innovatie en maatschappij. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om daarvoor zijn/haar netwerk en competenties beschikbaar te stellen. Vanuit de oorspronkelijke gedachte van “brengen en halen” streven we naar een regionaal netwerk dat zakelijk en persoonlijk waarde toevoegt op de genoemde onderwerpen.

Gertjan Holterman | AT7T9 werving & selectie | MeppelUnited | 06-83791590

Ook hier ondernemen?

Faciliteren door de juiste omstandigheden te scheppen

Meppel is erg strategisch gelegen. Je bent zo in Amsterdam voor je afspraak en de boot om je container naar Rotterdam te brengen vaart een paar keer per week terwijl je hier heerlijk kan wonen en leven tussen de nationale parken. Wij zijn er vooral om te faciliteren, door de juiste omstandigheden te scheppen (aanbod bedrijventerreinen) en te kijken hoe we bedrijven kunnen helpen (als vraagbaak maar ook rondom b.v. HCA) en samenwerking te stimuleren (b.v. via de Regio Zwolle/ Port of Zwolle).

Harry ter Wal | Accountmanager Economie Gemeente Meppel | 06-53154211

Blijf in beeld bij én in verbinding met de Meppeler ondernemers

Time to Speak; durven op basis van vertrouwen

‘In Meppel ondernemen is hartstikke tof! We zijn jong begonnen met ondernemen. Je merkt meteen dat iedereen je alles gunt en je op weg wil helpen. Heb je een idee dan is het een kwestie van wat andere ondernemers bellen en iedereen denkt en helpt mee. Zo zijn er afgelopen jaren prachtige verbindingen ontstaan. De basis is vertrouwen!’

Wouter Taal, Dimitri Nashid Khali en Bert Bouwknegt | Time to Speak | 085-0230597
Kennisdeling in de regio
Door samen te werken en kennis te delen kom je verder. Daarom werken we in de gemeente Meppel graag samen met partners in de provincie en de regio Zwolle. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden weten elkaar steeds beter te vinden.

Enkele voorbeelden zijn

IK BEN DRENTS ONDERNEMER
Voor alle ondernemers in Drenthe. De adviseurs van IBDO geven advies over: starten, groeien, innoveren, exporteren, financieren, vergroenen, digitaliseren, vrijetijdseconomie, gezondheidseconomie, actuele ontwikkelingen en diverse regelingen.

KENNISPOORT REGIO ZWOLLE
Voor alle ondernemers in Regio Zwolle. Kennispoort Regio Zwolle helpt op het gebied van innoveren, vernieuwend te ondernemen en internationaal zakendoen.

UPGRADE JEZELF
Regio Zwolle is een regio waar mensen en bedrijven de ruimte krijgen voor groei. Upgrade jezelf biedt de nodige financiering om samen weer uitdagingen te creëren!

HUMAN CAPITAL AGENDA
Regio Zwolle is de ontwikkelregio voor menselijk kapitaal. Het is de motor voor het versterken van kennis, competenties, sociale en persoonlijke vaardigheden in de regio.

Ik weet hoe ondernemend Meppel is

‘Denken in kansen en mogelijkheden, dat is Meppel ten voeten uit.’

Ik ben met West Brinck Acquisitie lid van BC Meppel. Een mooie business club waar ik mij thuis voel. BC Meppel heeft een grote diversiteit aan bedrijven en ondernemers en is daarmee een mooie weerspiegeling van Meppel. Ik verricht acquisitie voor andere bedrijven en ik weet dus uit eigen ervaring hoe ondernemend Meppel is. Ondernemers die elkaar opzoeken, samenwerkingsverbanden aangaan en je aanbevelen bij andere ondernemers in Meppel of daarbuiten.

Janny Westenbrink | West Brinck Acquisitie | 06-12536666
Meppel Diep Geluk
Meppel is een bijzondere gemeente aan het Meppelerdiep. Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat bewoners en ondernemers hier telkens weten te vinden en te delen.

Een geluk diep vanbinnen dat zich op mooie manieren laat zien en ook tegen een stootje kan. Meppel diep geluk.

Vitaliteit, leefbaarheid en vrijheid voor iedereen is belangrijk in onze gemeente. We zorgen voor elkaar, helpen elkaar en respecteren de ander. Dit geluk diep vanbinnen laat zich op veel mooie manieren zien. Een geluk waar niet altijd woorden voor zijn, maar dat er wel is.

Samen zijn we Meppel!

Werken in Amsterdam

Binnen 1¼ uur ben ik op de Amsterdamse Zuidas.

Normaliter vertrek ik ‘s ochtends richting de randstad voor mijn werk. De trein brengt me dan, via de Oostvaardersplassen, naar de Amsterdamse Zuidas. Zonder een enkele overstap ben ik in een uur en een kwartier op mijn plek van bestemming. Een heerlijk ritje met voldoende tijd om het nieuws door te nemen en mijn mail te checken. Veel collega’s wonen dichterbij maar hebben dezelfde reistijd nodig en wonen vanzelfsprekend niet zo ‘rijk’ als we ons in Meppel wanen. Nu er meer wordt ‘thuisgewerkt’ is er ook een andere woonbehoefte ontstaan. Dan is een dergelijke trein- en wegennet verbinding vanuit Meppel ideaal. Dat maakt onze regio nog aantrekkelijker!

Peter van Marle | ABNAMRO | 06-10946283

Perfecte mix voor leven en werken

Centraal en historisch wonen en toch een buitengevoel.

In 2006 verhuisde ik met mijn gezin voor mijn werk van Amstelveen naar Meppel. De stap was zeker gewenst, maar destijds ook nog enigszins onwennig. Inmiddels ben ik eigenaar van de Olijslager Groep, groothandel voor de bouw met 23 vestigingen in NoordNederland. Meppel ligt middenin in het gebied waar Olijslager actief is. Zo wonen we heel centraal in een prachtige historische omgeving en zijn we toch nog in verbinding met het landelijke buitengebied. Een betere combinatie kunnen wij ons niet bedenken. Hier voel ik mij thuis.

Robert van Büseck | Olijslager Groep | 06-83522182