Meppel Diep Geluk

Meppel is een bijzondere stad aan het Meppelerdiep. Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat de bewoners daar telkens weten te vinden en te delen. Een geluk diep van binnen dat zich op mooie manieren laat zien en ook tegen een stootje kan. Meppel diep geluk.

Met de samenleving, dus met jou, willen we Meppel neerzetten als gelukkigste en meest gastvrije stad. Dit doen we door acties en evenementen te verbinden aan onze waarden en te bevestigen met “Meppel diep geluk”. Geluk dat gevonden en gedeeld is door de eerste inwoners aan het Meppelerdiep, geluk dat diep verankerd is, en dat, misschien wel daardoor, diep raakt.
Resultaten van de pilots van het project Gastvrije Binnenstad in Meppel, Hilversum, Zoetermeer en Eindhoven.

Wat zijn dan de waarden die ‘het DNA’ van Meppel bepalen?


Geluk:
Vrijheid | Leefbaarheid | Vitaliteit
Gastvrij:
Handelsgeest | Thuis voelen | Welkom voelen
Ondernemend:
Durf | Doen | Samen
Knooppunt:
Water | Spoor | Weg
Groen:
Bomen | Parken
Karakteristiek:
Binnenstad | Pleinen | Grafische industrie


Deze woorden zijn allemaal kenmerkend voor Meppel en maken samen dat het leven in Meppel goed is. Dat noemen wij nou diep geluk!

De beschrijving van de waarden lezen.


GASTVRIJ MEPPEL: HANDELSGEEST, THUIS, WELKOM

Meppel is van oorsprong een stad van handel, wat betekent dat tot op de dag van vandaag Meppel als vanzelf uitreikt naar andere mensen, steden en culturen. Het onbekende durven respecteren, lief te hebben en welkom te heten. Meppel voelt zich thuis door anderen zich thuis te laten voelen.

Gasten voelen zich vrij en de gastheer voelt zich daar gelukkig bij. En dat geluk nodigt uit tot delen. Geniet van de gastvrijheid. Welkom.

GROEN MEPPEL: BOMEN/ PARKEN

Groen zorgt voor meer geluk. Meppel zet daarom volop in op groen. Gericht op goed groen, mijn groen en gezond groen. Goede inrichting en beheer van groen, gezonde bomen en een aaibare stadsnatuur.

Geniet van de natuur in de parken, van de door- gaande groenblauwe structuur in de stad, van een herkenbaar landschap en natuur in het boerenland. Beleef je groen, beleef je geluk. Het is er voor jou!

KARAKTERISTIEK MEPPEL: BINNENSTAD, PLEINEN, GRAFISCHE INDUSTRIE

Een beschermd stadsgezicht, monumentale panden, opvallend veel Jugendstil huizen en grachten met bruggetjes. Een stad te midden van eeuwenoude landgoederen met de statige Meppeler toren als fier middelpunt. Feeërieke pleinen bieden genoeg ruimte om geluk te delen.

De historie van Meppel is het decor van het geluk van alledag. Dat is het karakteristieke van Meppel.

ONDERNEMEND MEPPEL: SAMEN, DURF, DOEN

Voor velen is Meppel het vertrekpunt om vooral te gaan ondernemen en te verkennen. Dat zegt iets over het goede vestigingsklimaat om samen met veel vertrouwen de wereld in te kunnen trekken en het zegt iets over de innerlijke drive van de Meppelers zelf.

Het grote aantal ondernemers in Meppel betekent daarom ook een hoge bijdrage aan het geluk van de stad. Gelukkig voor Meppel!

KNOOPPUNT MEPPEL: SPOOR, WEG, WATER

Meppel is de toegangspoort naar het westen voor Oost- en Noord-Nederland. Zowel voor het spoor als de weg en het water. Meppel is het logistieke knooppunt tussen West- en Oost-Nederland en Duitsland. Vanuit het oosten bekeken heeft Meppel de dichtst bijgelegen zeehaven van Nederland. Toeristisch gezien ligt Meppel aan de oevers van de Weerribben.

Meppel brengt daardoor letterlijk en figuurlijk alles dichtbij. Steden en landen, land en water, wonen en werken, banen en recreëren, leven en geluk, jou en mij...

GELUK MEPPEL: VITALITEIT, LEEFBAARHEID, VRIJHEID

Het ‘beginnersgeluk’ van de eerste bewoners van Meppel aan het Meppeler- diep is verworden tot een stad. Een stad met oog voor cultuur. Meppel vindt van oudsher vitaliteit, leefbaar- heid en vrijheid belangrijk. Geluk koppelt zich aan personen en voor iedereen is het daarom ook anders. Het soort geluk dat ook tegen een stootje kan.

Het geluk waar niet altijd woorden voor te vinden zijn, maar dat er wel is. Wat Meppel met elkaar heeft afgesproken is om het niet te beredeneren, maar het geluk vooral met elkaar te delen. Er is genoeg...

Wil je meedoen? We helpen je! >