FAQ

Merk Meppel/Meppel Diep Geluk: wat is het verschil?
De initiatiefnemers opereren onder de naam Merk Meppel. Meppel Diep Geluk is de marketingkreet waarmee naar buiten toe wordt gecommuniceerd en zegt iets over hoe we Meppel neer willen zetten.

Waarom heeft Diep Geluk geen eigen site?
Vanuit het Merk Meppel geloven we dat onze kracht er juist in zit om dingen in gezamenlijkheid op te pakken, niet om elkaars concurrent te worden. Het bestaande versterken en aan elkaar koppelen, dat helpt Meppel om zich sterker naar buiten te positioneren. Daarom hebben we geen eigen site, maar kiezen we ervoor om aan te haken bij ontdekmeppel.nl die professioneel beheerd wordt en waar alle informatie over wat er in Meppel te doen is, terug te vinden is.

Heeft de gemeente hier ook iets mee te maken?
Gemeente Meppel heeft tot 2016 de uitvoering van citymarketing naar zichzelf toegetrokken. Uiteindelijk heeft de gemeente gezegd: “als het goed gaat met Meppel, dan gaat het goed met ons allemaal! Dan wonen hier veel mensen, zijn er veel voorzieningen, draaien de winkels goed en is er genoeg werkgelegenheid. Eigenlijk is het helemaal niet logisch dat de gemeente dit alleen doet: samen kunnen we veel meer bereiken.”Op initiatief van een aantal Meppeler inwoners is er een stichting gekomen (stichting Merk Meppel) die met de sectoren meekijkt hoe de identiteit van Meppel het beste uitgedragen kan worden.
De gemeente is nauw betrokken vanuit de sector overheid, maar bepaalt niet meer alles. De stem van de gemeente is evenveel waard als de stem van een vertegenwoordigers vanuit een andere sector. Gemeente Meppel omarmt Meppel Diep Geluk en doet er alles aan om dat ook naar buiten uit te dragen. Wist je dat we onze burgemeester zelfs Burgemeester van Geluk mogen noemen?


Hoe is Meppel Diep Geluk ontstaan?
Een tijdje geleden waren veel verschillende groepen initiatiefnemers allemaal bezig met de vraag: wat is de identiteit van Meppel? Zonde om dat allemaal apart te onderzoeken. Marketingtechnisch ook niet handig als er met verschillende identiteiten wordt gecommuniceerd. Daarmee wordt het voor buitenstaanders onduidelijk wat Meppel nou precies is.Daarom is ervoor gekozen een netwerkorganisatie op te richten met vertegenwoordigers vanuit allerlei groepen (sectoren) in de Meppeler samenleving: cultuur, onderwijs, zorg, ondernemers, binnenstad, overheid etc. Vanuit deze netwerkorganisatie is aan twee professionals (uit Meppel en Nijeveen) gevraagd: help ons eens die identiteit op papier te zetten, maar maak daarbij vooral gebruik van wat er allemaal al is. Wat is er geschreven over Meppel? Wat is al onderzocht? Wat zeggen mensen in Meppel zelf?Op basis daarvan hebben deze professionals 6 waarden bepaald: het DNA van Meppel. De rode draad door al die waarden bleek iets abstracts: geluk! En dan niet zo maar geluk, maar Diep geluk. Iets dat verwijst naar geluk dat anders is dan anders, én naar het Meppelerdiep.

De Conclusie
De conclusie: in Meppel is het leven goed! Daar zijn we trots op en dat willen we met zoveel mogelijk mensen delen. Door het verhaal van Meppel te vertellen en iedereen uit te nodigen om zelf te ervaren wat Meppel te bieden heeft, dragen we bij aan het vergroten van de vrijheid, leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente.