Meer dan IQ

Meer dan IQ, Anja de Groot schreef het boek: Ik kan het zelf. Inzoomen op onderpresteren. Dit boek verscheen in april via uitgeverij Garant. Anja coacht meer begaafde, hoogbegaafde kinderen of jongeren op het gebied van onderpresteren, gedrag, zelfbeeld, het leren, en hun werkhouding. Vastgelopen jongeren worstelen veelal met hun zelfbeeld dit trekt vaak nogal een wissel op hun omgeving. Meer dan IQ als jouw steuntje in de rug. Ouders geven meer dan IQ een 8,5.

Voorlichting en begeleiding, ook via oudercursussen van Positive Discipline of Peers4Parents. Daarnaast afname van Intelligentie onderzoek.
Basisscholen: Beleid schrijven hulp bij versnellen, het opzetten van een verbredinggroep of plusklas? intelligentieonderzoek laten afnemen? Hulpvragen, coaching van hoogbegaafde leerlingen?

Meer dan IQ, is een deskundig en betrouwbaar partner.
Anja de Groot is ECHA Specialist in Gifted Education (Hoogbegaafdheid). Zie ook: www.meerdaniq.nl

Ga vrijblijvend in gesprek met Anja de Groot over opvoeding, onderpresteren en zorgen over het gedrag van je kind.

Link: https://www.meerdaniq.nl