Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM)
- adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders over voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van beleid binnen het Sociaal Domein.
- hoort graag hoe inwoners van de gemeente Meppel denken over het beleid van de gemeente als het gaat om zorg en ondersteuning (het sociaal domein).

Op 8 november 2016 is de ASDM gestart met zes themagroepen (Jeugd, Mantelzorg, Sociaal Beleid, Wijk- en Dorpsgericht Werken, WMO / Zorg, Cliëntvertegenwoordiging).

Contact

Adviesraad Sociaal Domein