Hoe is Meppel Diep Geluk ontstaan?

Een tijdje geleden waren veel verschillende groepen initiatiefnemers allemaal bezig met de vraag: wat is de identiteit van Meppel? Zonde om dat allemaal apart te onderzoeken. Marketingtechnisch ook niet handig als er met verschillende identiteiten wordt gecommuniceerd. Daarmee wordt het voor buitenstaanders onduidelijk wat Meppel nou precies is.

Daarom is ervoor gekozen een netwerkorganisatie op te richten met vertegenwoordigers vanuit allerlei groepen (sectoren) in de Meppeler samenleving: cultuur, onderwijs, zorg, ondernemers, binnenstad, overheid etc. Vanuit deze netwerkorganisatie is aan twee professionals (uit Meppel en Nijeveen) gevraagd: help ons eens die identiteit op papier te zetten, maar maak daarbij vooral gebruik van wat er allemaal al is. Wat is er geschreven over Meppel? Wat is al onderzocht? Wat zeggen mensen in Meppel zelf?
Op basis daarvan hebben deze professionals 6 waarden bepaald: het DNA van Meppel. De rode draad door al die waarden bleek iets abstracts: geluk! En dan niet zo maar geluk, maar Diep geluk. Iets dat verwijst naar geluk dat anders is dan anders, én naar het Meppelerdiep.

De Conclusie
De conclusie: in Meppel is het leven goed! Daar zijn we trots op en dat willen we met zoveel mogelijk mensen delen. Door het verhaal van Meppel te vertellen en iedereen uit te nodigen om zelf te ervaren wat Meppel te bieden heeft, dragen we bij aan het vergroten van de vrijheid, leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente.