Stad & Esch Lyceum

Op Stad & Esch kun je groei voelen. Een plek waar je energie krijgt én geeft en waar creativiteit - in de breedste zin van het woord - de motor is. Het biedt het breedste onderwijsaanbod in de regio en is een plek waar nieuwsgierigheid, vernieuwing en beweging centraal staan. Talenten worden er ontwikkeld én benut. Een school die de blik naar buiten richt. Naar de wereld en naar elkaar, om leerlingen optimaal voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.
In een maatschappij die snel verandert, moet je kansen wel kunnen zien. Wij willen jou bewust naar die kansen laten zoeken. Denken in kansen schept ruimte voor nieuwe, creatieve oplossingen en toepassingen. Dit probleemoplossend denken wordt gestimuleerd door de traditionele creatieve vakken op scholen. Maar het gaat om méér. Ook de cultuur van onze school is gericht op kansdenken en creativiteit.
school.

Op het Lyceum vind je tl, havo, atheneum, vwo+ en gymnasium. Omdat het bij Stad & Esch draait om je eigen keuzes, mogelijkheden en talenten, kun je voor verschillende wegen kiezen. In de onderbouw heb je 4 uur in de week thematisch onderwijs en krijg je alle kunstvakken: theater, dans, beeldende kunst en vormgeving en muziek.

Contact

Stad & Esch Lyceum
Ezingerweg 52, Meppel