Stad & Esch Eigen weg

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op
onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan,
als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er gespecialiseerd onderwijs nodig voor
leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk
voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Binnen de deelschool Eigen weg willen we jou uitdagen en onderwijs bieden op het niveau dat voor jou haalbaar is. Door meer flexibele leerroutes en onderwijs op maat aan te bieden willen we jou uitdagen, meer eigenaarschap geven over het eigen leerproces en stimuleren je talenten te ontwikkelen. Persoonlijke aandacht is bij ons een belangrijke voorwaarde om recht te doen aan de grote individuele verschillen bij leerlingen en medewerkers.

Contact

Stad & Esch Eigen weg
Ezingerweg 55, Meppel