Regiocampus

Leren, werken en innoveren
De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

In de Regiocampus werken de Meppeler scholen Stad & Esch en Drenthe College samen met Hogeschool Viaa, Deltion College, Hogeschool Windesheim. Samen met in totaal 12 partners wordt er gewerkt in projecten en proeftuinen, in het Ondernemerspunt en in het Academisch lab, waar onderzoek i.s.m. universiteiten plaatsvinden. In de praktijk betekent dit dat ook de scholen uit Zwolle in Meppel les geven, altijd in combinatie met opdrachten vanuit het bedrijfsleven en organisaties.
Iedereen kan gebruik maken van het Ondernemerspunt van de Regiocampus. Heeft uw bedrijf of organisatie een vraagstuk (event/ communicatie/ retail/ zorg, etc), die uitgevoerd kan worden door studenten, dan kunt u contact met ons opnemen. Zo zorgen wij ervoor dat we investeren in toekomstige medewerkers voor de regio rondom Meppel.

Locatie
De Regiocampus, het Ondernemerspunt en het Academisch lab zijn gevestigd in het kantoorgebouw "Arcus" aan de Werkhorst 36 in Meppel. Studenten werken op deze locatie aan alle opdrachten en daar waar wenselijk kan dit ook in het bedrijf plaatsvinden.

website: www.regiocampus.nl

Contact

Regiocampus
Werkhorst 36, Meppel