Onderwijs met Zorg Makayschool

De Mackayschool is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De school biedt onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
Het motto “Onderwijs met zorg” staat op de Mackayschool centraal. Het zelfstandig kennis en vaardigheden verwerven is voor leerlingen van de Mackayschool niet vanzelfsprekend, zij hebben de leerkrachten nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

De zorg die wij bieden op de Mackayschool kunt u zien als extra ondersteuning in alle facetten van de ontwikkeling van uw kind.

Contact

Onderwijs met Zorg Makayschool
Colijnstraat 4, Meppel