Kindcentrum Talent

Kindcentrum Talent is gevestigd in de wijk Haveltermade. Talent is een plek waar ieder kind gelukkig mag zijn en zichzelf leert kennen. Op ons christelijk Kindcentrum is plaats voor alle geloofsovertuigingen.
Wij zijn een innovatief Kindcentrum dat thematisch werkt en waar het kind altijd centraal staat. Door te onderzoeken, reflecteren en in gesprek te gaan, komen we tot ideeën, plannen en oplossingen voor de wereld om ons heen.

Wij vinden betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind erg belangrijk. Met ons lesaanbod bereiden wij uw kind voor op de samenleving van nu én morgen en hebben wij de ambitie om kinderen te laten groeien tot gelukkige en positieve mensen.

Kindcentrum Talent is één van de locaties van Stichting KindPunt. Hier vind je onderwijs en opvang onder 1 dak. Ouders kunnen bij ons doorlopend terecht voor onderwijs, kinderopvang, voorschoolse-/buitenschoolse opvang en peuterarrangementen (PlusKinderopvang).
Meer informatie: https://kindcentrumtalent.nl/

Contact

Kindcentrum Talent
De Vissersingel 1, Meppel