Kindcentrum Gaarlandt

KC Gaarlandt is een actieve openbare school met voor elke leerling onderwijs op maat.
Ieder kind krijgt op onze school de mogelijkheid om zich naar vermogen, op sociaal-emotioneel, verstandelijk, motorisch, creatief en kunstzinnig gebied te ontwikkelen en zijn/haar talenten maximaal te ontplooien.
We maken gebruik van veel moderne methodes, ICT-middelen (touchscreens, chromebooks, laptops en tablets) en ontwikkelingsmateriaal voor de kleuters.

Er is extra veel aandacht voor muziek en sport. Beide vakken worden door vakleerkrachten gegeven. Ook is er een uitgebreid cultuur- en excursieprogramma voor alle groepen.

We proberen het aantal leerlingen per groep klein te houden, zodat de kinderen rustiger kunnen werken en ze meer persoonlijke aandacht krijgen.

Door kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen, willen we de basis leggen voor een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs.

Wij proberen de kinderen onderwijs aan te bieden dat hen uitdaagt en dat uitgaat van hun talenten rekening houdend met hun beperkingen.

Contact

Kindcentrum Gaarlandt
Rembrandtstraat 2, Nijeveen