Kindcentrum De Wel

Kindcentrum De Wel is gevestigd in Nijeveen. De Wel is een modern christelijk Kindcentrum dat openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken.
Bij De Wel bieden wij kinderen een veilige en fijne plek, waar we met en van elkaar leren (o.a. met inzet van de Kanjertraining). Kwalitatief goed onderwijs en talentontwikkeling staan bij ons centraal. Wij motiveren en stimuleren ieder kind om zijn/haar talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.

Ieder schooljaar organiseren wij meerdere contactmomenten met ouders.
Goed onderwijs maken we samen en de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind is voor ons dan ook essentieel.
Kindcentrum De Wel is één van de locaties van TrEf onderwijs.
Hier vind je onderwijs en opvang onder 1 één dak.
Via PlusKinderopvang bieden wij kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar de basisschool onder hetzelfde dak. Zo bieden we een doorgaande ontwikkeling en hoeven ouders maar naar één locatie.

Meer informatie: https://kindcentrumdewel.nl/

Contact

Kindcentrum De Wel
Burgemeester Haitsmalaan 7, Nijeveen