Kindcentrum Beatrix

Kindcentrum Beatrix is gevestigd aan de Vissersingel, tussen de Wold Aa en de Oude Vaart. Op ons christelijk Kindcentrum is plaats voor alle geloofsovertuigingen.
Ieder kind kan bij ons in een veilige en uitdagende leeromgeving werken aan de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen en taal. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan zaakvakken en burgerschapsvorming.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind waardevolle vaardigheden ontwikkelt om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Door het aanbieden van een breed vakkenpakket, culturele- en sportactiviteiten groeien leerlingen uit tot gemotiveerde, sociale en zelfverzekerde personen die klaar zijn voor de wereld na de basisschool.

Kindcentrum Beatrix is één van de locaties van Stichting KindPunt. Hier vind je onderwijs en opvang onder 1 dak. Ouders kunnen bij ons doorlopend terecht voor onderwijs, kinderopvang, voorschoolse-/buitenschoolse opvang en peuterarrangementen (PlusKinderopvang).

Meer informatie: https://kindcentrumbeatrix.nl/

Contact

Kindcentrum Beatrix
De Vissersingel 1, Meppel