Stichting Kindpunt

Wij geloven dat ieder kind de ruimte verdient om uit te groeien tot de mooiste versie van zichzelf.
Als onderwijs- en opvangorganisatie zien wij het als onze taak om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden op de weg daar naar toe. Niet de leerkracht, de onderwijsmethode, de citotoets of de ouder, maar het kind is het ijkpunt van onze aanpak.
Met Kindcentraal van 0 tot 12 realiseren wij voor ieder kind een veilige omgeving waarbinnen het wordt gewaardeerd om wie het is, niet om wat het kan. Een omgeving die uitnodigt om te leren. Vanuit deze gedachtegang zien wij ieder kind als gelijkwaardig. Iedereen is bij ons welkom.
De christelijke identiteit vormt het fundament en de inspiratiebron voor onze organisatie. Wij dragen dit uit en streven er naar de plek te zijn waar kinderen zichzelf in een positieve en veilige sfeer mogen ontdekken en ontplooien.
Kijk voor meer informatie op: www.kindpunt.nl

Contact

Stichting Kindpunt
Leonard Springerlaan 39,, Meppel