Stichting Kinderopvang Michaël

De Stichting Kinderopvang Michaël verzorgt kleinschalige buitenschoolse opvang op antroposofische grondslag.
We bieden opvang tijdens de schooldagen aan kinderen in de schoolgaande leeftijd.
BSO Michaël heeft als doel buitenschoolse opvang te bieden, gebaseerd op de antroposofische pedagogiek, waarbij we kind centraal willen werken, zonder winstoogmerk.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

respect voor de eigenheid van het kind
een warme, veilige en huiselijke omgeving bieden
structuur en ritme bieden in het verloop van de middag
gebruik maken van natuurlijke materialen
speelse creativiteit
De openingsdagen van de BSO zijn gelijk aan de dagen dat de school geopend is.

Contact

Stichting Kinderopvang Michaël
Julianastraat 22, Meppel