Geluk is een schone stad!

In Meppel is het leven goed

Waarom is dat eigenlijk zo? Wij denken dat het de combinatie is van natuur, groen, ruimte en historie. Wie wil er nou niet wonen tussen drie natuurgebieden in. De sfeervolle grachten, pleziervaart en talloze evenementen rond de pleinen maken Meppel sprankelend voor iedereen.

Geluk is een schone stad

Bureau Binnenstad vindt het belangrijk de binnenstad levendig en aantrekkelijk en schoon te houden voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt actie en een aantal afspraken met elkaar. Zowel van de overheid als van ondernemers, pandeigenaren bewoners en bezoekers. Wanneer iedereen zich aan een aantal spelregels houdt, zal de gehele stad daar profijt van hebben.

In meppel is het leven goed! Daar zijn we trots op en dat geluk delen we samen


Bevoorrading

Ondernemers/bewoners

Rijden niet via sluiproutes en hebben geen privileges. Gaan alleen met hun auto het gebied in t.b.v. bevoorrading/leveranties van winkel of woning. Stellen het voertuig of terras dusdanig op dat een goede doorstroming gewaarborgd is.

Ondernemers/ Chauffeurs

Maken afspraken over bevoorradingstijdstippen voorafgaand aan de openingstijden tot maximaal 11.00 uur, informeren de vervoerders hierover indien nodig. Gebruiken laad- en losplaatsen niet om te parkeren. Zetten schone voertuigen in. Beperken overlast door de motor uit te zetten, en met gepaste snelheid te rijden.

Chauffeurs Overleggen

met klant over optimale levering, gewenste aanwezigheid in de winkels. Lossen zoveel mogelijk aan de rand van het centrum, parkeren achter elkaar. Parkeren niet in het voetgangers gebied, maar op laad- en losplaatsen. Zetten de auto niet pal voor een terras.

Gemeente

Naast handhaving informeren wij overtreders ook over de “spel” regels.

Afval inzameling

Iedereen

Ondernemers, bewoners en afvalinzamelaars stemmen afvalinzameling en tijdsvensters af. Afvalinzameling wordt zo snel mogelijk verricht.

Ondernemers

Halen afvalcontainers direct na lediging binnen.

Gemeente

Informeren ondernemers over bedrijfsafval inzameling.

Afval- Inzamelaars

Stemmen afhaalcontracten met elkaar af.

Verzorgen openbare ruimte

Ondernemers

Houden rondom hun eigen bedrijf de stad schoon en netjes, en mogen collega’s hier ook op aanspreken. Stallen fietsen van medewerkers niet voor de winkel. Houden doorgangen vrij en hanteren regels uitstallingen binnenstad Meppel.

Chauffeurs

Laat geen resten van verpakkingen achter op straat. Gooien sigarettenpeuken en ander vuil niet op straat.

Bewoners

Halen afvalcontainers direct na ledigen binnen, sociale controle. Parkeren fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.

Bezoekers

Zijn te gast in het centrum. Stallen hun fiets in de daarvoor bedoelde stallingen. Gooien sigarettenpeuken, kauwgom en ander vuil niet op straat maar in afvalbakken.

Gemeente

Vermindert het aantal borden in het straatbeeld. Het reinigen van het centrum en het ledigen van de afvalbakken vindt zoveel mogelijk plaats voor of na de winkeltijden.